Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SpectrumOne AB

SpectrumOne AB

SpectrumOne AB
Kungsgatan 60
111 56 Stockholm

Hemsida:

spectrumone.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SpectrumOne är fokuserat på mobila meddelanden inom företagslösningar, främst inom marknadsföring och videomeddelanden. SpectrumOne AB hette tidigare TargetEveryOne AB. TargetEveryOne AB kallade sig tidigare VMSPlay och hette tidigare Ironroad AB.

Teckningsperiod:

29 april 2011 - 13 maj 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,3 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 april 2011

Värdering:

Pre-money 74,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:9

Post:

Övrigt:

Emissionen är helt garanterad. Teckningsförbindelser från huvudägare har lämnats om teckning motsvarande cirka 800 tkr. Vidare har ytterligare garantiåtaganden om 7,5 mkr har erhållits från ett konsortium bestående av nya investerare samt befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2011-04-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss