Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB
Grev Turegatan 11 C
114 46 Stockholm

Hemsida:

spagonanomedical.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Spago Nanomedical utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Spago Nanomedical AB hette tidigare Spago Imaging AB.

Teckningsperiod:

9 februari 2021 - 23 februari 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

59,1 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 februari 2021

Värdering:

236,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Innehavare av aktier i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen på 59,1 Mkr så kan även en övertilldelning på 10 Mkr användas.

Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, varav teckningsförbindelser motsvarar cirka 28,4 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden cirka 71,6 procent av Företrädesemissionen.

Teckningsförbindelser har lämnats av Peter Lindell, Mikael Lönn och Ranny Davidoff, samtliga större ägare i bolaget, samt av styrelsens ordförande Eugen Steiner. Garantiåtaganden har lämnats av Formue Nord, WMG Funds och Thoren Tillväxt.

Uppdaterat: 2020-12-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss