Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spåra Group AB

Spåra Group AB

Spåra Group AB
Vretenvägen 13B
171 54 Solna

Hemsida:

www.gospara.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Spåra Group är en verksamhet som knoppas av från C Security. Utvecklingen av nästa generations uppkopplade söksystem inom IoT. Spåra Group AB hette tidigare CPOD AB.

Teckningsperiod:

15 november 2018 - 3 december 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 november 2018

Värdering:

Villkor:

Rätten att teckna tillkommer i första hand C Securitys aktieägare. För varje 15 aktier i C Security som innehas på avstämningsdagen ges rätten att teckna 2 aktier i dotterbolaget.

Post:

Övrigt:

Målet är att notera CPOD under 2019.

Huvudägarna i C Security avser att teckna sin del av nyemissionen vilket motsvarar cirka 48 procent av totala nyemissionen. Resterande 52% av nyemissionen är garanterad av externa parter genom garantiförbindelser.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss