Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sonetel AB

Sonetel AB

Sonetel AB
Fasanvägen 31
131 44 Nacka

Hemsida:

sonetel.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sonetel erbjuder telefonnummer, telefonkonferenstjänst och lågpristelefoni.

Teckningsperiod:

18 november 2019 - 18 november 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,67 Mkr

Teckningskurs:

9,13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

36,73 Mkr pre-money

Villkor:

Post:

Riktad till (i) Hans Sköld (77 000 aktier) och (ii) Lars Ocklind (83 000 aktier), samt (iii) Gerhard Dal (32 858 aktier), (i) Pierre Sahlstrand (88 914 aktier), (ii) Ulf Mannestig (43 811 aktier), (iii) Lennart Oscarsson (32 858 aktier), (iv) Göran Ofsén

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss