Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smoltek AB

Smoltek AB

Smoltek AB
Regnbågsgatan 3
417 55 Göteborg

Hemsida:

www.smoltek.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Smoltek utvecklar, validerar och erbjuder halvledarindustrin kolbaserade nanostrukturer som förbättrar prestanda, möjliggör fler funktioner och förlänger livstiden hos nuvarande tillverkningsprocesser.

Teckningsperiod:

20 oktober 2020 - 20 oktober 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

80 Mkr

Teckningskurs:

125 kr per unit / 62,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

427,18 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till kvalificerade investerare genom en accelererad book building-process anordnad av Mangold Fondkommission. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 20 oktober 2020 inledde Smoltek en nyemission på ca 80 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar den 21 oktober.

Likviden från den Riktade Emissionen kommer att användas till den fortsatta kommersialiseringen och vidareutvecklingen av prestandan hos Bolagets CNF-MIM-teknologi för användning i kondensatorer inom halvledarindustrin, samt även till vidareutveckling av Bolagets teknologiplattform inom fler lovande applikationsområden. För närvarande utvärderar Bolaget bland annat tillämpningar inom energilagring och energikonvertering (batterier, bränsleceller och elektrolysörer är exempel på områden där dagens material begränsar effektivitet, livslängd och säkerhet), samt applikationer för medicinteknikindustrin (där effektivitet och/eller prestanda hos elektroder för olika typer av elektroterapier samt andra tillämpningar begränsas av dagens material och lösningar).

Bolaget avser även att ge ut teckningsoptioner av serie TO 4 till befintliga aktieägare.

Uppdatering: Smoltek fick in 80 Mkr till 62,50 kr per aktie. Tecknades av 72 kvalificerade investerare varav ingen enskild investerare utgör en väsentlig del av emissionen.

Uppdaterat: 2020-10-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss