Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smart Energy Sweden Group AB

Smart Energy Sweden Group AB

Smart Energy Sweden Group AB
Hälleflundregatan 12
426 58 Västra Frölunda

Hemsida:

smartenergysweden.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Smart Energy är ett nystartat energiföretag i Göteborg som har som mål att genom enkla, miljövänliga tankstationer bli en ledande leverantör av bränslen till svenska folket. Smart Energy Sweden Group AB hette tidigare Caucasus Oil AB.

Teckningsperiod:

23 februari 2017 - 9 mars 2017

Lista:

Börse Düsseldorf

Emissionsbelopp:

23,4 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 januari 2017

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. 1 aktie berättigar till 1 teckningsrätt och 2 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss