Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB
Box 1274
164 29 Kista

Hemsida:

www.siversima.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sivers IMA Holding AB via det helägda dotterbolaget Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Teckningsperiod:

14 juni 2017 - 29 juni 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

81 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 juni 2017

Värdering:

243 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad upp till ca 69,5 MSEK via teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ca 85 procent av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2017-06-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss