Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB
Box 1274
164 29 Kista

Hemsida:

www.siversima.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sivers IMA Holding AB via det helägda dotterbolaget Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Teckningsperiod:

6 november 2013 - 6 december 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett mindre antal investerare som innan inte är aktieägare eller har koppling till bolaget.

Post:

Övrigt:

Denna riktade emission görs i samband med att Sivers IMA även gör en företrädesemission. Orsaken till att man i denna emission frångår företrädesrätten är att de nya investerarna anses vara av betydelse för Bolagets framtida kapitalförsörjning och kommer att garantera företrädesemissionen.

Obs, datumen är en uppskattning, exakta datum har i skrivande stund ännu inte kommunicerats.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss