Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB

Sivers IMA Holding AB
Box 1274
164 29 Kista

Hemsida:

www.siversima.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sivers IMA Holding AB via det helägda dotterbolaget Sivers IMA är en ledande Europeisk leverantör av mikrovågsteknologi. Sivers IMA Holding AB hette tidigare SI Holding AB.

Teckningsperiod:

18 november 2013 - 6 december 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,9 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

111 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:14. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fjorton (14) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Såväl huvudägare samt insynspersoner har meddelat att dessa har för avsikt att delta i nyemissionen.

Vid överteckning kan styrelsen besluta om att aktier för ytterligare 4 Mkr kan emitteras.

Sivers IMA gör i samband med denna emission även en riktad nyemission på 3 Mkr.

Uppdaterat: 2013-11-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss