Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sibek AB

Sibek AB

Sibek AB
Polygonvägen 39
187 66 Täby

Hemsida:

/www.sibek.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm.

Teckningsperiod:

12 oktober 2023 - 26 oktober 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,58 Mkr (+4,42 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

153,6 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 400 aktier

Övrigt:

Sibek noteras på First North den 6 november 2023.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 9,1 MSEK, motsvarande 61 procent av erbjudandet.

Uppdatering: Erbjudandet blev tecknat till 13,3 Mkr.

Uppdaterat: 2023-10-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss