Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Serstech AB

Serstech AB

Serstech AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund

Hemsida:

www.serstech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Serstech har utvecklat en teknik, en spektrometer, som hjälper tull, polis, räddningstjänst och militär med snabb och enkel kemisk identifiering av pulver, piller och vätskor.

Teckningsperiod:

28 november 2019 - 12 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 november 2019

Värdering:

225 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:9. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Nio (9) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2019-11-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss