Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Serstech AB

Serstech AB

Serstech AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund

Hemsida:

www.serstech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Serstech har utvecklat en teknik, en spektrometer, som hjälper tull, polis, räddningstjänst och militär med snabb och enkel kemisk identifiering av pulver, piller och vätskor.

Teckningsperiod:

2 mars 2016 - 17 mars 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,4 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 februari 2016

Värdering:

21,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är genom garantiåtaganden av etablerade garanter och större investerare säkerställd till motsvarande 80% av emissionsbeloppet.

Uppdatering: Villkoren för emissionen har ändrats. Emissionskursen har halverats och garanterna garanterar nu 100 % av emissionen.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss