Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Serstech AB

Serstech AB

Serstech AB
Scheelevägen 15
223 63 Lund

Hemsida:

www.serstech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Serstech har utvecklat en teknik, en spektrometer, som hjälper tull, polis, räddningstjänst och militär med snabb och enkel kemisk identifiering av pulver, piller och vätskor.

Teckningsperiod:

10 februari 2015 - 27 februari 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,4 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 februari 2014

Värdering:

43 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är genom garantiåtaganden säkerställd till motsvarande 80% av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2015-02-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss