Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Senzime AB

Senzime AB

Senzime AB
Vallvägen 4 A
756 51 Uppsala

Hemsida:

www.senzime.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Teckningsperiod:

14 mars 2017 - 28 mars 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,4 Mkr

Teckningskurs:

5,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 mars 2017

Värdering:

195 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:8.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till 100 procent garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från bolagets huvudägare.

Uppdaterat: 2017-03-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss