Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Senzime AB

Senzime AB

Senzime AB
Vallvägen 4 A
756 51 Uppsala

Hemsida:

www.senzime.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Teckningsperiod:

1 december 2014 - 15 december 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18,4 Mkr + 4 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 november 2014

Värdering:

55,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Befintliga ägare som tillsammans innehar omkring 50 procent av aktierna har uttalat sin avsikt att teckna sina andelar i emissionen.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 4 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss