Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Senzime AB

Senzime AB

Senzime AB
Vallvägen 4 A
756 51 Uppsala

Hemsida:

www.senzime.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Utvecklar instrument för bl a mätning och kontroll av blodsockerhalten. Företaget har globalt försäljningsavtal med ledande leverantörer till läkemedelsindustrin. Senzime AB hette tidigare Senzime Point of Care AB.

Teckningsperiod:

24 maj 2013 - 10 juni 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,1 Mkr

Teckningskurs:

5,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 maj 2013

Värdering:

Pre-money 48,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje helt fyrtal (4-tal) befintliga aktier.

Post:

Övrigt:

Ägare med drygt 50 procent av bolagets röster och kapital har uttryckt sin avsikt att delta i emissionen.

Uppdaterat: 2013-05-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss