Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sedana Medical AB

Sedana Medical AB

Sedana Medical AB
Berga backe 2
182 53 Danderyd

Hemsida:

www.sedanamedical.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sedana Medical utvecklar och säljer den medicintekniska produktfamiljen AnaConDa för inhalationssedering av mekaniskt ventilerade patienter på intensivvårdsavdelningar.

Teckningsperiod:

2 december 2021 - 3 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

615 Mkr

Teckningskurs:

86 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

7 928 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto Securities.

Post:

Övrigt:

Sedana inledde efter att marknaden stängt den 2 december 2021 en emission på ca 600 Mkr som ska vara klar innan marknaden öppnar igen.

Uppdatering: Sedana fick in 615 Mkr till 86 kr per aktie.

Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland AMF, DNCA Investments, Handelsbanken Fonder, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Linc AB och Swedbank Robur Fonder deltog.

Uppdaterat: 2021-12-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss