Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SeaTwirl AB

SeaTwirl AB

SeaTwirl AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

seatwirl.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SeaTwirl utvecklar flytande vindkraftverk som ska placeras på havet.

Teckningsperiod:

9 november 2021 - 23 november 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

47 Mkr

Teckningskurs:

180 kr per unit / 60 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 november 2021

Värdering:

156,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:10. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie som ägs på avstämningsdagen. Tio (10) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 35,5 procent av teckningsförbindelser och till cirka 21,3 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed 56,8 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 löper från och med den 27 maj 2022 till och med den 10 juni 2022. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 12 maj 2022 till och med den 25 maj 2022, dock som lägst kvotvärdet i Bolagets aktie och högst 90 SEK.

Uppdaterat: 2021-11-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss