Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SeaTwirl AB

SeaTwirl AB

SeaTwirl AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

seatwirl.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SeaTwirl utvecklar flytande vindkraftverk som ska placeras på havet.

Teckningsperiod:

10 november 2020 - 24 november 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

49,8 Mkr

Teckningskurs:

560 kr per unit / 70 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 november 2020

Värdering:

124,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 8:20. För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tjugo (20) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2021/1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 38,6 procent genom teckningsförbindelser. För det fall Företrädesemissionen inte skulle bli fulltecknad är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 72,2 procent genom teckningsförbindelser och en toppemissionsgaranti.

Lösenkursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 16 mars 2021 till och med den 29 mars 2021, dock lägst kvotvärdet och högst 115 SEK. Nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 6 april 2021 till och med den 20 april 2021.

Uppdaterat: 2020-11-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss