Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SeaTwirl AB

SeaTwirl AB

SeaTwirl AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

seatwirl.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SeaTwirl utvecklar flytande vindkraftverk som ska placeras på havet.

Teckningsperiod:

28 november 2016 - 7 december 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

45,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, minimum 150 aktier.

Övrigt:

SeaTwirl noteras på First North den 22 december 2016.

Teckningsåtaganden motsvarande 50 procent av Erbjudandet har erhållits från befintliga aktieägare samt av externa investerare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss