Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seafire AB

Seafire AB

Seafire AB
Box 5321
102 47 Stockholm

Hemsida:

seafireab.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Teckningsperiod:

1 september 2008 - 19 september 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 augusti 2008

Värdering:

Pre-money 15 Mkr och 30 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter pågår 1 - 16 september 2008.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss