Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seafire AB

Seafire AB

Seafire AB
Box 5321
102 47 Stockholm

Hemsida:

seafireab.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Teckningsperiod:

18 januari 2022 - 18 januari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

300 Mkr

Teckningskurs:

33,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

655,2 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen tecknades av svenska och internationella investerare, däribland Carnegie Fonder, Consensus Småbolag, Creades, FE Fonder och Fondita Fonder.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss