Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seafire AB

Seafire AB

Seafire AB
Box 5321
102 47 Stockholm

Hemsida:

seafireab.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Teckningsperiod:

9 september 2021 - 9 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

110 Mkr

Teckningskurs:

22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

309,1 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Seafire inledde en emission på 100 Mkr efter att marknaden stängt den 9 september 2021 och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 10 september.

Uppdatering: Seafire fick in 110 Mkr till 22 kr per aktie, motsvarande en rabatt om 6 % gentemot emissionsdagens stängningskurs.

Nyemissionen tecknades av svenska och internationella investerare, däribland Alcur Fonder, Cliens Kapitalförvaltning, Creades och Expassum Förvaltning.

Uppdaterat: 2021-09-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss