Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seafire AB

Seafire AB

Seafire AB
Box 5321
102 47 Stockholm

Hemsida:

seafireab.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Teckningsperiod:

17 juni 2021 - 17 juni 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

23 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

281,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Alcur Fonder.

Post:

Övrigt:

Förutom att Seafire har gjort en emission så har Alcur Fonder, genom en blockaffär utanför marknaden, förvärvat 230 000 aktier av Seafires tidigare investeringschef Mats Gullbrandsson.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss