Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seafire AB

Seafire AB

Seafire AB
Box 5321
102 47 Stockholm

Hemsida:

seafireab.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Teckningsperiod:

24 mars 2021 - 24 mars 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

204,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Creades AB.

Post:

Övrigt:

"Vi är glada att få in Creades som huvudägare i Seafire. Det är mycket värdefullt att ha en välrenommerad och stark institutionell ägare med oss inför fortsatt tillväxt och värdeskapande", sade Johan Bennarsten, VD och grundare på Seafire.

Uppdaterat: 2021-03-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss