Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seafire AB

Seafire AB

Seafire AB
Box 5321
102 47 Stockholm

Hemsida:

seafireab.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Teckningsperiod:

1 mars 2021 - 1 mars 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

145,5 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Ulf Lundgren och Björn Lundgren som dellikvid vid förvärvet av Färg-In AB.

Post:

Övrigt:

"Som tidigare kommunicerats förvärvades Färg-In AB den 4 januari 2021. I samband med tillträdet betalade Bolaget 8 miljoner kronor av köpeskillingen för Färg-In AB genom en revers som nu kvittas genom en emission av 533 334 aktier till kursen 15 kronor per aktie. Aktiekursen på 15 kr baseras på den genomsnittliga volymvägda aktiekursen, WVAP, 30 kalenderdagar före den 4 januari 2021. Emissionen riktades till säljarna Ulf och Björn Lundgren."

Uppdaterat: 2021-03-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss