Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seafire AB

Seafire AB

Seafire AB
Box 5321
102 47 Stockholm

Hemsida:

seafireab.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Teckningsperiod:

7 juni 2018 - 21 juni 2018

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

13,2 Mkr

Teckningskurs:

4,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 juni 2018

Värdering:

19,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. En (1) befintlig aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ger rätt till teckning av två (2) nya aktier i Företrädesemissionen.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen har lämnats av FIRESEAS AB (helägt av VD Johan Bennarsten), Gullbrandsson Business Development AB (helägt av Investeringschef Mats Gullbrandsson), Mats Gullbrandsson, Odrärer Invest AB (helägt av styrelseledamot Lennart Jacobsson), Lendau Capital AB (helägt av styrelseledamot Tord Lendau), Zirkona AB, Bergskanten Invest AB och Ekbacken Advisers i Danderyd AB. Emissionsgarantier har lämnats av bland annat av Zirkona AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss