Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seafire AB

Seafire AB

Seafire AB
Box 5321
102 47 Stockholm

Hemsida:

seafireab.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Teckningsperiod:

2 oktober 2017 - 13 oktober 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

20 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

20 oktober 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

35,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning prioriteras.

Post:

1 aktie, minimum 500 aktier.

Övrigt:

Seafire Capital noteras på NGM Nordic-MTF den 10 november 2017.

Bolaget har från ett antal existerande och externa investerare erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK samt från ett antal externa investerare erhållit garantiåtaganden om cirka 10 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss