Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Seafire AB

Seafire AB

Seafire AB
Box 5321
102 47 Stockholm

Hemsida:

seafireab.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Seafire är en företagsgrupp som förvärvar bolag med starkt varumärke i tydliga marknadsnischer till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Seafire AB hette tidigare Seafire Capital AB. Seafire Capital AB hette tidigare Followit Holding AB.

Teckningsperiod:

14 juni 2012 - 29 juni 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,78 Mkr

Teckningskurs:

0,24 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 juni 2012

Värdering:

Pre-money 2,19 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för emissionen har inte kommunicerats, ovanstående datum är bara en uppskattning.

Uppdatering: Datum för teckningsperiod är nu uppdaterade med faktiska datum.

Uppdaterat: 2012-06-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss