Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sdiptech AB

Sdiptech AB

Sdiptech AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.sdip.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sdiptech är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Sdiptech AB hette tidigare Serendipity Innovations AB.

Teckningsperiod:

9 mars 2021 - 9 mars 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

Ca 440 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av ABG Sundal Collier.

Post:

Övrigt:

Emissionen på ca 1,3 miljoner aktier inleddes efter att marknaden stängt den 9 mars 2021 och ska vara klar innan den öppnar den 10 mars.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss