Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB

Scandinavian Real Heart AB
Flottiljgatan 49 1tr
721 31 Västerås

Hemsida:

www.realheart.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Scandinavian Real Heart utvecklar en hjärtpump som efterliknar kroppens naturliga cirkulation. Bolagets produkt används i första som en övergångslösning för patienter som väntar på en hjärttransplantation.

Teckningsperiod:

29 september 2017 - 17 oktober 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23,7 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 september 2017

Värdering:

94,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Obs, 1-15 september är bara ett antagande, bolaget har i skrivande stund bara kommunicerat att emissionen ska göras under hösten.

Anmälda garantiutfästelser och teckningsåtaganden uppgår till minst 90 % av det planerade nyemissionsbeloppet på 23,7 miljoner kronor.

Uppdatering: Teckningstiden är 29 september - 17 oktober 2017.

Uppdaterat: 2017-09-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss