Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SAS AB

SAS AB

SAS AB
Frösundaviks allè 1
19587 Stockholm

Hemsida:

www.sasgroup.net

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SAS betjänar framförallt den skandinaviska marknaden med ett brett utbud av flygbaserade tjänster med särskilt fokus på affärs-resandet. Scandinavian Airlines är medlem och en av grundarna till en av världens största globala flygallianser, Star Alliance. Övriga flygbolag i koncernen är Spanair, Braathens, Wideröes Flyveselskap och Air Botnia. I koncernen finns också flygstödjande verksamhet liksom hotellverksamhet.

Teckningsperiod:

15 oktober 2020 - 15 oktober 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

1 350 Mkr

Teckningskurs:

1,16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Konvertering av Hybridobligationerna till Stamaktier.

Post:

Övrigt:

Denna konvertering är en del av ett helt paket av rekapitaliseringstransaktioner.

Innehavare av de Existerande Hybridobligationer som avger sin röst före utgången av Earlybirdfristen kommer i tillägg att erhålla ett kontant belopp uppgående till 0,2 % av det nominella beloppet av varje obligation för vilken de röstar, oavsett om innehavaren röstar för eller mot förslaget.

Uppdatering: Villkoren har förändrats. Om vi uppfattar saken rätt så är priset per aktie nu 1,16 kr och beloppet 1 350 Mkr. Vi har inte riktigt uppfattat vad det är för teckningstid som gäller, men sista dagen för handel uppges vara 15 oktober 2020.

Uppdaterat: 2020-08-29

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss