Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Safe Lane Gaming AB

Safe Lane Gaming AB

Safe Lane Gaming AB
Birger Jarlsgatan 18a
Stockholm

Hemsida:

safelanegaming.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Safe Lane Gaming affärside är att vara ett förvärvsintensivt bolag inom spelindustrin. Bolaget utvecklar, förvärvar och förvaltar spel för samtliga plattformar tillgängliga för allmänheten. Safe Lane Gaming AB hette tidigare Challenger Mobile AB. Challenger Mobile AB hette tidigare Mobile Business Challenger MBC AB.

Teckningsperiod:

29 december 2021 - 12 januari 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

105,77 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr per unit / 0,13 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 december 2021

Värdering:

253,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:12. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen. Tjugofyra (24) uniträtter berättigar innehavaren att teckna en (1) unit bestående av tio (10) nya B-aktier och fyra (4) teckningsoptioner, två (2) av serie TO1 respektive två (2) av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Obs, 1-15 november är dummy-datum, i skrivande stund har inga exakta datum kommunicerats.

Emissionen omfattas till cirka 73 procent av garantiåtaganden och till cirka 17 procent av teckningsåtaganden. Sammanlagt omfattas därmed cirka 90 procent av Emissionen av tecknings- och garantiåtaganden. Ingångna tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Emissionen är garanterad till 90 procent genom ingångna garantiförbindelser med: Modelio Equity AB, Lubrica Equity AB, Formue Nord A/S samt genom teckningsförbindelse från säljare av Raketspel interaktiva produktioner AB om totalt 20 MSEK.

Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 kan Safe Lane Gaming komma att tillföras ytterligare cirka 154 Mkr.

Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 (löptid 6 månader) motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nordic SME under en period om de 14 handelsdagar som föregår nyttjandeperioden plus fem handelsdagar (som planeras infalla under 6-månadsperiodens sista 14 kalenderdagar). TO1 har ett takpris om 0,25 SEK.

Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 (löptid 12 månader) motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Nordic SME under en period om de 14 handelsdagar som föregår nyttjandeperioden (som planeras infalla under 6-månadsperiodens 14 sista kalenderdagar) plus fem handelsdagar. TO2 har ett takpris om 0,30 SEK.

Uppdatering: Teckningstiden är 8-22 december 2021.

Uppdatering: Den 1 december meddelade Safe Lane att 8-22 december inte längre gäller. "Dessa datum gäller inte längre och SLG kommer att kommunicera nya förhållningsdatumdatum för företrädesemissionen så snart företrädesemissionens prospekt är godkänt, vilket beräknas ske inom kort."

Uppdatering: Datum för teckning är 29 december 2021 - 12 januari 2022.

Uppdatering: Totalt tecknades units för 28 Mkr, vilket innebär att cirka 68 Mkr tilldelas emissionsgaranterna. Genom företrädesemissionen tillförs SLG således cirka 95 Mkr före avdrag för emissionskostnader.

Uppdaterat: 2022-01-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss