Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Rolling Optics Holding AB

Rolling Optics Holding AB

Rolling Optics Holding AB
Solna Strandväg 3
171 54 Solna

Hemsida:

www.rollingoptics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering, baserat på egenutvecklad och patenterad teknologi inom mikrooptik. Rolling Optics Holding AB hette tidigare ICTA AB. ICTA AB hette tidigare Intellecta AB.

Teckningsperiod:

12 januari 2018 - 26 januari 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

61,3 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 januari 2018

Värdering:

40,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2

Post:

Övrigt:

Bolaget planerar att säkerställa företrädesemissionen med teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till 80 procent.

Uppdaterat: 2018-01-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss