Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Risk Intelligence A/S

Risk Intelligence A/S

Risk Intelligence A/S
Marievej 23
2950 Vedbæk

Hemsida:

riskintelligence.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Risk Intelligence är en global leverantör av riskunderrättelse för kust-, hav-, och hamnområden.

Teckningsperiod:

11 oktober 2023 - 24 oktober 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

18,41 MDKK

Teckningskurs:

1,30 DKK

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 oktober 2023

Värdering:

19,94 MDKK pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 12:13. 1 aktie ger 1 teckningsrätt. 13 teckningsrätter ger rätt att teckna 12 aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till 75,2 %. 5,6 MDKK i teckningsförbindelser och 8,3 MDKK i garantier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss