Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Risk Intelligence A/S

Risk Intelligence A/S

Risk Intelligence A/S
Marievej 23
2950 Vedbæk

Hemsida:

riskintelligence.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Risk Intelligence är en global leverantör av riskunderrättelse för kust-, hav-, och hamnområden.

Teckningsperiod:

20 mars 2023 - 21 mars 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

Ca 6 MDKK

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Post:

Övrigt:

Risk Intelligence inledde den 20 mars 2023 efter att marknaden stängt en riktad emission på 2 560 642 aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss