Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Re:NewCell AB

Re:NewCell AB

Re:NewCell AB
Cardellgatan 1
114 36 Stockholm

Hemsida:

renewcell.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Renewcell gör textilråvara av kläder som lämnats för återvinning.

Teckningsperiod:

11 maj 2022 - 12 maj 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

324 Mkr

Teckningskurs:

105 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3 240 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av BNP Paribas och Carnegie.

Post:

Övrigt:

Efter att marknaden stängt den 11 maj 2022 inledde Renewcell en riktad emission på 3 085 727 aktier.

Uppdatering: Renewcell fick in 324 Mkr till 105 kr per aktie. Tecknades av tecknades av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland befintliga aktieägarna H&M Group och Girincubator AB (via det närstående bolaget Girindus Investments AB), Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur Fonder, såväl som fonder förvaltade av SP Fund management company.

Uppdaterat: 2022-05-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss