Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Recipharm AB

Recipharm AB

Recipharm AB
Lagervägen 7
136 50 Haninge

Hemsida:

www.recipharm.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Recipharm är en kontraktstillverkare av läkemedel.

Teckningsperiod:

26 januari 2016 - 26 januari 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

275,6 Mkr

Teckningskurs:

122,5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett fåtal välkända investerare av institutionell karaktär.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss