Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Reato Group AB

Reato Group AB

Reato Group AB
Grev Turegatan 21
114 38 Stockholm

Hemsida:

www.reatogroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Reato Group tillhandahåller franchiserättigheter och marknadsföringstjänster till hotell anslutna till First Hotels-kedjan. Reato Group AB hette tidigare Dome Energy AB. Dome Energy AB hette tidigare Commodity Quest AB. Commodity Quest AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas AB.

Teckningsperiod:

2 juni 2010 - 18 juni 2010

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

32,3 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 maj 2010

Värdering:

Pre-money 8,1 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. 1 befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt. 1 teckningsrätt berättigar till teckning av 4 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till 100 % genom teckningsåtaganden och emissionsgarantiavtal.

Uppdaterat: 2010-05-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss