Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Raybased AB

Raybased AB

Raybased AB
Nohabgatan 18 A
461 53 Trollhättan

Hemsida:

www.raybased.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Raybased erbjuder ett trådlöst system för intelligent styrning av funktioner och energikontroll i kommersiella fastigheter.

Teckningsperiod:

9 juni 2020 - 23 juni 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,56 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 juni 2020

Värdering:

12,28 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje innehavd aktie erhålls två (2) teckningsrätter. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad till 100% av ett konsortium bestående av Fredrik Brodin, Styrelseordförande Raybased, Jan Eriksson Styrelseledamot Raybased, Neptunia Invest AB, Brofund Group AB samt Kvarnvreten Equity AB.

Uppdaterat: 2020-06-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss