Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Raybased AB

Raybased AB

Raybased AB
Nohabgatan 18 A
461 53 Trollhättan

Hemsida:

www.raybased.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Raybased erbjuder ett trådlöst system för intelligent styrning av funktioner och energikontroll i kommersiella fastigheter.

Teckningsperiod:

8 februari 2019 - 22 februari 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,6 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 februari 2019

Värdering:

24,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 80 % av det totala emissionsbeloppet på högst 24,6 MSEK genom garantier och teckningsförbindelser.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss