Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Raybased AB

Raybased AB

Raybased AB
Nohabgatan 18 A
461 53 Trollhättan

Hemsida:

www.raybased.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Raybased erbjuder ett trådlöst system för intelligent styrning av funktioner och energikontroll i kommersiella fastigheter.

Teckningsperiod:

8 maj 2018 - 25 maj 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

16,74 Mkr

Teckningskurs:

2,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 maj 2018

Värdering:

19,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 6:7.

Post:

Övrigt:

"Raybased är i färd med att inhämta teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till ett belopp, som motsvarar 80 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen om högst 16,74 MSEK."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss