Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i RanLOS AB

RanLOS AB

RanLOS AB
Flöjelbergsgatan 20B
431 37 Mölndal

Hemsida:

/ranlos.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

RanLOS har tagit fram ett system för testning av antennsystem, vilket inkluderar både hård- och mjukvara. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Teckningsperiod:

7 mars 2023 - 20 mars 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr + 2,25 Mkr

Teckningskurs:

25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

35,2 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten.

Post:

Minimum 220 aktier.

Övrigt:

RanLOS noteras på First North den 31 mars 2023.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 9,3 Mkr.

Uppdatering: RanLOS noteringsemission tecknades till 32,7 Mkr fördelat på ca 1300 konton. Dvs en teckningsgrad på 218 % baserat på 15 Mkr, vilket innebär att bolaget även kan använda övertilldelningsoptionen på 2,25 Mkr.

Uppdaterat: 2023-03-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss