Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB
Strandvägen 5A
103 21 Stockholm

Hemsida:

randviken.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning. Randviken Fastigheter AB hette tidigare Raybased AB.

Teckningsperiod:

25 november 2021 - 25 november 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till Tosito AB och Gärahov Holding AB, dvs säljarna av PHL Fastigheter AB.

Post:

Övrigt:

Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde och ska fastställas innan tillträdet. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2022. Dvs 25 november 2021 är datumet då emissionen kommunicerades, men den kommer att göras senare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss