Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB
Strandvägen 5A
103 21 Stockholm

Hemsida:

randviken.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning. Randviken Fastigheter AB hette tidigare Raybased AB.

Teckningsperiod:

8 februari 2019 - 22 februari 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,6 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 februari 2019

Värdering:

24,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 80 % av det totala emissionsbeloppet på högst 24,6 MSEK genom garantier och teckningsförbindelser.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss