Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB

Randviken Fastigheter AB
Strandvägen 5A
103 21 Stockholm

Hemsida:

randviken.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Randviken är ett fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, förvalta och förädla fastigheter inom olika segment och geografiska lägen. Genom dotterbolaget Raybased PropTech AB erbjuds digitala tjänster för hållbar och lönsam fastighetsförvaltning. Randviken Fastigheter AB hette tidigare Raybased AB.

Teckningsperiod:

8 maj 2018 - 25 maj 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

16,74 Mkr

Teckningskurs:

2,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 maj 2018

Värdering:

19,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 6:7.

Post:

Övrigt:

"Raybased är i färd med att inhämta teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till ett belopp, som motsvarar 80 procent av det totala beloppet i företrädesemissionen om högst 16,74 MSEK."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss