Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.quiapeg.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

QuiaPEG Pharmaceuticals är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB hette tidigare Lucent Oil AB.

Teckningsperiod:

14 september 2021 - 14 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,8 Mkr

Teckningskurs:

0,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett större antal svenska och utländska investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss