Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB
Kommendörsgatan 19 3tr
114 48 Stockholm

Hemsida:

www.quiapeg.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

QuiaPEG Pharmaceuticals är ett bolag med syfte att utveckla och kommersialisera läkemedel. Grunden är en patenterad teknologiplattform, som medför bättre egenskaper hos läkemedlet såväl för patienten såsom tillverkaren.

Teckningsperiod:

25 juni 2020 - 9 juli 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

37,6 Mkr

Teckningskurs:

7 kr per unit / 1,75 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 juni 2020

Värdering:

56,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Innehav av en aktie ger rätt till en uniträtt. Sex uniträtter berättigar till teckning av en unit bestående av fyra aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie 2020/2021.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till cirka 82 procent täckt genom teckningsförbindelser (cirka 7 procent) samt genom garantiåtaganden (cirka 75 procent).

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 20 januari 2021 till och med den 17 februari 2021 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. Lösenpriset ska dock inte understiga 1,0 SEK.

Teckningsoptionerna som emitteras i samband med Företrädesemissionen kommer vid full teckning att inbringa ytterligare minst cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader.

Uppdatering: I den pågående företrädesemissionen har omkring 10 miljoner uniträtter i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB placerats på ett antal kvalificerade investerare. De placerade uniträtterna motsvarar en teckning om cirka 11 MSEK.

Uppdaterat: 2020-07-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss