Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB
Kommendörsgatan 19 3tr
114 48 Stockholm

Hemsida:

www.quiapeg.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

QuiaPEG Pharmaceuticals är ett bolag med syfte att utveckla och kommersialisera läkemedel. Grunden är en patenterad teknologiplattform, som medför bättre egenskaper hos läkemedlet såväl för patienten såsom tillverkaren.

Teckningsperiod:

27 april 2018 - 27 april 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,5 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Nyenburgh Holding B.V.

Post:

Övrigt:

Investeraren erhåller även teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag och har en löptid om tre år. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till 3,50 kronor motsvarande ca 100 procent över nuvarande kursnivå. Vid fullt framtida utnyttjande av teckningsoptioner skulle Bolaget tillföras ytterligare 21 000 000 kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss