Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Q-linea AB

Q-linea AB

Q-linea AB
Dag Hammarskjölds väg 52 A
752 37 Uppsala

Hemsida:

qlinea.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Q-linea utvecklar ASTar, apparater som kan avgöra vilken antibiotika som ska sättas in hos patienter med infektioner.

Teckningsperiod:

10 juni 2021 - 11 juni 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

301 Mkr

Teckningskurs:

137 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3 745,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande. ABG Sundal Collier, Carnegie Investment Bank och Kempen & Co är Joint Bookrunners.

Post:

Övrigt:

Efter att börsen stängt den 10 juni 2021 inledde Irras en riktad emission på 2 miljoner aktier, dvs ca 280 Mkr.

"Jonas Jarvius, VD för Q-linea, avser att avyttra 95 000 befintliga aktier i Bolaget till Bolagets största aktieägare Nexttobe AB. Jonas Jarvius kommer fortsatt vara hängiven Q-linea där han kommer att behålla cirka 75% av sitt befintliga ägande på fullt utspädd basis. Jonas Jarvius är medgrundare av Q-linea och har varit Bolagets VD från starten 2008."

Uppdatering: Q-linea sålde 2,2 miljoner aktier till 137 kr styck och fick såldes in 301 Mkr.

Uppdaterat: 2021-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss